Mandalaens skabelsesmønster går igen overalt i naturen

 
 
  Forside

  Mandala grundkursus


  Mandala & terapi

  Mandala & spiritualitet

  Mandala & natur
 
  Broder en mandala
 
  Galleri Indien

  Galleri Australien

  Mit personlige galleri

  Kontakt 


 

 


 

  
 

 


 ABORIGINAL KUNST OG KULTUR

 
     tryk for større billede

 På en rejse til Australien fik jeg rig lejlighed til at studere Aboriginals kunst og kultur og her kommer der bare et lille ” billede ” af en af jordens fantastiske urbefolkninger, ” Dreamtime” og den lov, der styrer deres liv.

Mit ønske er at den store visdom, aboriginals og jordens urbefolkning i øvrigt har om naturen og moder jord, må blive hørt.

                   
KOOKABERRA

Latterfuglen Kookaberra er fuglenes konge. Den ser efter at alt går rigtig for sig og at fuglene kender den hierarkiske orden. Fugle der hører til et andet sted i skoven bliver jaget væk. Tidligt om morgenen høres Kookaberra høje latter og Aboriginal siger at det er den der vækker himmelfolket så de kan varme jorden op og tænde lyset.

ABORIGINAL’s SKABELSESBERETNING

Fra begyndelsen var jorden bare flad, øde, og udtørret uden nogen form for liv. På et tidspunkt begyndte de store forfadervæsner ( en slags arketyper ) at røre på sig. Nogen brød frem fra jorden, nogen kom af søvejen fra fjerntliggende mytologiske egne og nogen kom ned fra himmelen. Skabelsen og formgivningen bestod i at disse forfadervæsner bevægede sig over store afstande alt imedens de ”sang ” landskaber, dyr, planter og mennesker til live. De mange forfaderfigurer er forskellige og kan f. eks. være de store regnbueslanger.

Udover at forfadervæsnerne skabte landet og alt levende, gav de også menneskene deres lov med anvisninger indenfor såvel ceremonier, sociale strukturer, moralsk normsæt og almindelig dagligdags livsførelse, som hvordan man f. eks. Finder forskellige typer frugter, rødder og larver, hvordan man jager dyr, hvordan de tilberedes og spises. I det hele taget regler og anvisninger med hensyn til alt vedrørende livet. Det religiøse og verdslige er tæt integreret i hinanden. Livet kan ikke løsrives fra en mytologiske ramme,

De store forfadervæsner har efter skabelsen lagt sig til at hvile i landskabet. De har taget form af en klippe, en sten, et træ eller har taget bolig i en flod eller et mindre vandhul. Det sted som en forfader har lagt sig til hvile eller har udført en betydningsfuld handling rummer nu deres kraft / energi. Kraften kan aktiveres i positiv eller negativ retning eftersom loven overholdes.

   

  tryk for større billeder

Aboriginal stammen ANANGU, som bor og ejer området ved ULURU (Eyers Rock) siger:

Vi lærte fra vores bedstemor og bedstefar og deres generation. Vi var gode til at lære og vi har ikke glemt det. Vi har lært fra de gamle mennesker her på stedet og vi vil altid holde fast i TJUKARPA ( loven ) i vores hjerter og tanker. Vi kender denne plads – vi er NINTI, velinformeret. Billederne under er fra ” skolen ” det sted ved Ayers Rock hvor børnene undervises.

   

tryk for større billeder

TJURKUPA ( loven )

TJUKURPA er fundamentet af vores kultur. Akkurat ligesom et hus har behov for at stå på et stærkt fundament, så er vores måde at leve på TJUKURPA, det er vores traditions lov som guider os.

Nogen mennesker prøver at oversætte TJUKURPA som om vi ”Drømmer” ” Dreamtime.” Det er ikke sådan vi oplever det – TJUKUPA er virkelig og ikke noget vi forestiller os eller finder på. Vi fortrækker at bruge ordet PITJANTJATJARA for ” TJUKUPA” eller YANKUNYTJATJARD ” WAPAR ” som indeholder den dybere, komplekse menig af vores fundament.

TJUKURPA er vores religiøse kulturarv , som udtrykker vores eksistens og guiding i vores daglig liv på nøjagtig samme måde som en religion i enhver anden del af verden. TJUKURPA giver os svar på vigtige spørgsmål. Det er loven for opførsel og adfærd, som vi lever sammen efter. Det er loven som viser hvordan vi tager vare på hinanden og på det land, som støtter vores eksistens. TJUKURPA fortæller os om forholdet mellem mennesker, planter, dyr og den fysiske fremtid af vores land. Viden om hvordan det forhold blev til, hvad der menes med det og hvordan vi tagger vare på det er forklaret i TJUKURPA.

TJURKUPA refererer til fortiden, nuet og fremtiden på samme tid. Den refererer til den tid da TJURKUPA ( forfadervæsner ) skabte jorden som vi ved det. TJURKAPA refererer også til ANANGU religion, lov, forhold til hinanden og moralsystem. ANANGU stammens liv i dag leves efter TJURKAPA.

DRØMMETID

Aboriginal siger at igennem deres drømme får de adgang til nye historier, billider og kontakt til ånde børn ( ufødte børn.) ” Drømmetid ” er i aboriginal forstand ikke en drømmetilstand eller uvirkelighedstilstand. For at forstå ” drømmetime ” er det en cyklisk tidsopfattelse, som ud fra vores vestlige lineære tidsopfattelse vil være noget fortidigt, men aboriginal opfatter tid som noget cyklisk og ” drømmetiden ” er både fortidig, nutidig og fremtidig.

           

       tryk for større billeder

SYMBOLER I BILLEDERNE

Cirklen i centrum af billedet repræsenterer Ayers Rock. De forskellige farver omkring centrum symboliserer de forskellige områder, som er hele TJUKURPA. Områderne blive krydset af forskellige stamme forfædre - væsner på vej til Ayers Rock. Det er øverst på højre side KUNIYA moder pyton med hendes æg. Nederst på højre side giftslangen LIRU.

Nederst på venstre side hunden symboliseret med poter. Øverst på venstre side MALA Wallaby ( kænguru ) symboliseret ved Wallabyspor. De menneskelige fodspor og spyd repræsenterer ”the warriors of the Warmala revenge party.”

Det har været en udbredt opfattelse at Aboriginal’s fortællinger var statiske og ikke ændrede sig, men de er faktisk meget dynamiske fordi de blev overleveret mundtlig, tegnet i sand, på kroppen eller på en klippevæg. De blev først statiske efter at de er blevet skrevet ned. Det samme gælder de malede historier efter at de er blevet indlemmet i kunstverdenen. Det centrale i forbindelse med Aboriginal’s brug af billeder har ikke været det færdige produkt, men fremstillings processen. I denne proces kalder man forfaderens energi eller kraftfelt frem.

Det er det samme som Jung i sit menneskebillede kalder for det kollektive ubevidste eller som Eckhart Tolle kalder ” Nuets kraft. ” Det er den kraft / arketyper vi efterstræber at få kontakt med igennem mandalategning.

   

tryk for større billederKursisternes galleritryk på billedet for stort billede

tryk på billedet for stort billede

www.elsalyngoe.com